Meny

Vederlagskrav ved skilsmisse

Når det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller foretas, vil det kunne føre til urimelige resultater. I visse tilfeller vil man da kunne kreve et vederlagskrav fra den andre ektefellen.

Fordi ektefellene fritt kan disponere over penger og verdier under ekteskapet, kan en ektefelle under ekteskapet disponere slik at oppgjøret skifteoppgjøret blir urimelig.

Vederlagskrav kan være aktuelt når den andre ektefellen har svekket delingsgrunnlaget eller når du ha bidratt til å øke den andre ektefellens særeie.

En slik svekkelse kan skje ved at en ektefelle overfører felles midler til poster som er unntatt fra likedeling, eller når en ektefellene har bidratt til å forøke den andres særeie, for eksempel ved direkte overføringer av verdier til den andre ektefelles særeie, men også i tilfeller hvor verdiøkningen har skjedd mer indirekte, som ved arbeidsinnsats i hjemmet.

Les mer om:
Likedeling ved skilsmisse
Gjeldsfradrag ved skilsmisseoppgjør

Vederlagskrav når man svekker delingsgrunnlaget

Bruk av felles midler til å øke sitt særeie

Dersom den andre ektefelle har brukt av likedelingsmidler (lønn, oppsparte midler eller annet) til å øke verdien av sitt eget særeie, kan dette gi grunnlag for vederlag. Man har for eksempel brukt lønn, eller andre inntekter til å renovere hytta som er i særeie, slik at hytta stiger i verdi.

Hvorvidt man kan kreve vederlag beror på en individuell vurdering og stor grad av skjønn. Det er vanskelig her å slå fast hvor grensen går eksakt, men du kan ta kontakt med en av våre advokater for en vurdering.

Les mer om:
Særeie

Bruk av felles midler til å anskaffe pensjons og forsikringsordninger

Dersom den andre ektefelle har brukt av likedelingsmidler (lønn, oppsparte midler eller annet) til å anskaffe seg private pensjons- og forsikringsordninger som kan holdes utenforlikedeling, vil dette kunne utløse vederlagskrav. Poenget er at ektefellen svekker delingsgrunnlaget ved å overføre midler til poster som kan unntas fra likedeling.

Hvorvidt man kan kreve vederlag beror på en individuell vurdering og stor grad av skjønn. Det er vanskelig her å slå fast hvor grensen går eksakt, men du kan ta kontakt med en av våre advokater for en vurdering.

Les mer om:
Skjevdeling ved skilsmisse

Bruk av felles midler til å anskaffe personlige eiendeler eller rettigheter

Dersom en ektefelle har brukt likedelingsmidler (lønn, sparepenger eller annet) til å skaffe seg personlige eiendeler eller rettigheter som kan holdes utenfor likedeling ved skilsmissen, kan den andre kreve vederlag.  Det kan for eksempel være en personlig fiskerett.

Bruk av felleseiemidler som vesentlig svekker økonomien

Dersom den andre ektefellen på en kritikkverdig måte har svekket delingsgrunnlaget, kan det bli aktuelt ved vederlagskrav.

Det må foreligge et sterkt klanderverdig forhold før det er aktuelt med vederlag. For eksempel dersom en av ektefellene har pådratt seg en stor spillegjeld spillegjeld.

Les mer om:
Forbruksgjeld, spillegjeld og annen vesentlig svekkelse av økonomien

Vederlagskrav når man øker den andre sitt særeie

Dersom en ektefelle bidrar til å øke verdiene til den andre ektefellen sitt særeie, kan dette gi grunnlag for vederlagskrav ved skilsmissen. Bidraget kan være direkte gjennom kontanter, nedbetaling av gjeld eller ved utført arbeid, for eksempel oppussing.

Bidraget kan også være mer indirekte, som for eksempel bidrag til familiens underhold, ved arbeid i hjemmet eller utgiftsfordelingen ved at den ene ektefellen betaler ned på felles boliglån, mens den andre betaler ned på sin gjeld knyttet til særeie.

Hvorvidt man kan kreve vederlag beror på en individuell vurdering og stor grad av skjønn. Det er vanskelig her å slå fast hvor grensen går eksakt, men du kan ta kontakt med en av våre advokater for en vurdering.

Les mer om:
Særeie

Kravet må fremsettes i skilsmisseoppgjøret

Krav om vederlag må fremsettes før skifteoppgjøret er oppgjort.

Man kan ikke fremsette krav etter at delingen er avsluttet.

Les mer om:
Når kan man kreve skilsmisseoppgjør

Kontakt våre advokater

Kontakt våre advokater