Vi kan hjelpe deg med

Skilsmisseoppgjør

Skilsmisse innebærer ofte store økonomiske omveltninger og kan skape stor usikkerhet. Våre advokater er spesialiserte innen familierett og kan hjelpe deg, slik at dine rettigheter blir ivaretatt.

Samboeroppgjør

Samlivsbrudd reiser mange juridiske spørsmål. Man er i en sårbar situasjon. Spørsmålene er mange. Da er det fint å vite at det finnes hjelp. Vi har høy kompetanse og bred erfaring.

Barnefordeling

Barnefordeling kan være konfliktfylte og det er få saker som utløser så mye følelser. Resultatet i disse sakene er svært viktig. Våre advokater har spesialisert erfaring og kunnskap innenfor faget barnerett.

Mekling i skiftesaker

Mekling er at alternativ til at partene går til hver sin advokat og at saken løses i domstolene. Dere møter til forhandlinger og dialog ved hjelp av en mekler som legger til rette for prosessen.

Hvorfor velge oss?

Ønsker dere å lage skifteavtalen selv?

Prøv vår skilsmissekalkulator
Hvem kan bruke kalkulatoren?
De som vil sjekke hvordan økonomien blir ved en skilsmisse, eller som skal foreta et økonomisk oppgjør.
Hvordan fungerer kalkulatoren?

Dere legger inn relevante opplysninger. Kalkulatoren vil gi forslag til fordeling basert på opplysningene dere har lagt inn.

Hvorfor benytte kalkulatoren?

NB. Denne kalkulatoren fungerer best på desktop eller nettbrett og anbefaler bruk av kalkulatoren på en av disse enhetene.