Søk
Close this search box.
Meny

Forbruksgjeld og fordeling ved skilsmisse

Mange har tatt opp forbruksgjeld som for eksempel forbrukslån og kredittkortgjeld under ekteskapet.

Noen ganger er det tilfeldig at den kun er den ene ektefellen som står som skyldner, men realiteten er at begge har vært med på låneopptagelsen.

Kredittgjelden er kanskje brukt til felles underhold eller reiser, eller til felles prosjekter som oppussing av badet eller nye møbler til felles hjem.

Hvordan skal forbuksgjeld fordeles ved skilsmisse?

Les mer om:
Ektefellenes ansvar for gjeld
Gjeldsfradrag ved skilsmisse

Hva er forbuksgjeld

Forbruksgjeld er usikret lån. Det betyr at man har tatt opp lån eller kreditt uten at man har stilt bolig eller andre eiendeler som sikkerhet får lånet, typisk kredittkortgjeld.

Fordi forbruksgjeld er usikret gjeld, er dette ofte dyr gjeld.

Når blir forbruksgjelden et problem ved skilsmisse

Utgangspunktet ved skilsmisse er at verdiene skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. Dette betyr at man kan holde tilbake penger / verdier som tilsvarer størrelsen på kredittgjelden, før det kommer noe til likedeling.

Prinsippet om gjeldsfradrag gjelder fult ut så lenge man har felleseie og ikke har andre verdier som kan holdes utenfor likedeling, som for eksempel skjevdeling, arv, gave eller særeie. I disse tilfellene vil gjelden ikke bli et problem. Den andre vil indirekte betale halvparten av gjelden fordi man kan kreve å holde tilbake midler til dekning av gjelden.

Problemet blir bare aktuelt når ektefellen har mer gjeld enn verdier. I disse tilfellene er det ikke nok midler, slik at man kan holde tilbake penger til dekning av kredittgjeld. Man har kanskje verdier for til sammen 100 000 kroner, og en kredittkortgjeld på 150 000. I disse tilfellene, kan det bli et spørsmål om fordeling av gjeld fordi man ikke har nok verdier.

Ansvaret for forbruksgjelden utad

Gjeldsansvaret utad handler om hvem som har ansvaret overfor kreditor.

Hovedregelen er at ektefellene ikke kan stifte gjeld med virkning for den andre. Dette betyr at kredittselskapet ikke kan kreve penger fra den andre ektefellen med mindre ektefellen har inngått kredittavtale med kreditor. Det spiller ingen rolle hva pengene er brukt til.

Inngåelse av ekteskap innebærer ikke at man hefter for gjelden til den andre.

Ansvaret for forbruksgjeld internt

Selv om det kun er den ene ektefellen som har tatt opp kredittgjelden og kreditor bare kan kreve penger av den som har forpliktet seg utad, kan den andre ektefellen innad i skilsmisseoppgjøret måtte dekke hele eller deler av gjelden.

Fordi det i ofte ikke faller ektefellene naturlig å inngå skriftlige avtaler, foreligge det ofte ikke en avtale om at begge er forpliktet. Spørsmålet er da om det likevel var meningen at ektefellene skulle hefte sammen for gjelden.

Når man skal vurdere ansvaret for kredittgjelden internt, vil sentrale momenter være:

  • Hvilket fellesskap eller enighet var det rundt selve låneopptaket?
  • Er lånet benyttet til felles beste for ektefellene?
  • Hvis lånet er benyttet til anskaffelse, var kjøpet et felles prosjekt for partene?
  • Hva er årsaken til at bare den ene ektefellen sto ansvarlig utad overfor kreditor?
  • Er tilbakebetalingen basert på begges innsats?
  • Hvem har bidratt til nedbetalingen så langt?

Kontakt våre advokater

Kontakt våre advokater