Skilsmissekalkulator

Illustrasjon skilsmissekalkulator

Hvordan fungerer vår skilsmissekalkulator?

Med vår skilsmissekalkulator kan du kartlegge skilsmisseoppgjøret. 

Du legger inn informasjon om særeie, gjeld, og verdier. Du kan knytte gjeld opp mot verdier slik at kalkulatoren automatisk tar hensyn til fordelingen av gjeld i beregningen. Skilsmissekalkulatoren tar også hensyn til forholdsmessig fradrag der dette er relevant.

Når du har lagt inn alle opplysninger, vil du se hvordan gjeld og verdier fordeles. 

Kalkulatoren kartlegger skilsmisseoppgjøret basert på ekteskapslovens regler og gir dere forslag til beregning som dere kan bruke som grunnlag til en skifteavtale.

Hvem egner skilsmissekalkulatoren seg for?

Skilsmissekalkulatoren egner seg for deg som er separert eller som står i en skilsmisse.

Skilsmissekalkulatoren egner seg også for de som bare vil sjekke hvordan økonomien vil kunne bli etter en skilsmisse.

Hva koster det å bruke skilsmissekalkulatoren?

Skilsmissekalkulatoren er helt kostnadsfri å bruke. 

Spør oss om skilsmisse

Fyll ut din informasjon og vi vil kontakte deg så snart som mulig.

(Åpnes i ny fane)

Spør oss om skilsmisse

Fyll ut din informasjon og vi vil kontakte deg så snart som mulig.