Skilsmissekalkulator

Illustrasjon skilsmissekalkulator

Hvordan fungerer vår skilsmissekalkulator?

Med vår skilsmissekalkulator kan du kartlegge skilsmisseoppgjøret og få et ferdig utkast til skifteavtale.

Du legger inn informasjon om særeie, gjeld, og verdier. Du kan knytte gjeld opp mot verdier slik at kalkulatoren automatisk tar hensyn til fordelingen av gjeld i avtalen. Skilsmissekalkulatoren tar også hensyn til forholdsmessig fradrag der dette er relevant.

Når du har lagt inn alle opplysninger og betalt, vil du motta en epost med lenke til å laste ned beregningen og et ferdig forslag til skifteavtale. Dokumentene er kryptert og passord-beskyttet.

Kalkulatoren kartlegger skilsmisseoppgjøret basert på ekteskapslovens regler og gir dere forslag til beregning og skifteavtale som dere kan skrive ut og signere.

Hvem egner skilsmissekalkulatoren seg for?

Skilsmissekalkulatoren egner seg for deg som er separert eller som står i en skilsmisse.

Skilsmissekalkulatoren egner seg også for de som bare vil sjekke hvordan økonomien vil kunne bli etter en skilsmisse.

Hva koster det å bruke skilsmissekalkulatoren?

I forbindelse med at denne tjenesten lanseres, har vi redusert prisen til 995 kroner.

Normal pris er 2 900.

Det er masse penger å spare!

Advokatens timepris vil kunne variere ut ifra sakens kompleksitet. Normal timepris hos våre advokater er 1800 kroner pr time, eks mva.

I de tilfellene partene er enige om verdier og gjeld, eventuelle skjevdelingskrav som inngår i delingsgrunnlaget, vil det vært mye penger å spare ved å bruke skilsmissekalkulator.

Her vil man kartlegge skilsmisseoppgjøret og få utkast til en skifteavtale til en fastpris på kroner 995.

Skilsmissekalkulatoren kartlegger oppgjøret basert på ekteskapslovens regler og gir dere forslag til beregning og skifteavtale som dere kan skrive ut og signere.

Spør oss om skilsmisse

Fyll ut din informasjon og vi vil kontakte deg så snart som mulig.

(Åpnes i ny fane)

Spør oss om skilsmisse

Fyll ut din informasjon og vi vil kontakte deg så snart som mulig.