Meny

Privat eller offentlig skifte ved skilsmisse

Skifte er et juridisk begrep, og betyr kort og godt «deling».

Ved skilsmisse skal det foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefellene. Dette innebærer at ektefellene må dele de økonomiske verdiene som foreligger i på skjæringstidspunktet.

Et skilsmisseoppgjør kan gjøres privat eller som offentlig skifte.

Privat deling innebærer at partene selv inngår avtale om delingen seg imellom, enten ved hjelp av advokat og forhandlinger eller alene i minnelighet.

Offentlig skifte foretas av tingretten. Tingretten vil oppnevne en bobestyrer (ofte en advokat) til å få oversikt over ektefellenes verdier og gjeld.

Les mer om:
Skjæringstidspunkt for hva som kommer til deling ved skilsmisse
Når kan du kreve skilsmisseoppgjør

Avtalefrihet ved skilsmissen

Ekteskapsloven har mange regler om hvordan det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller skal foregå. Disse reglene er ikke til hinder for at partene selv kommer frem til en avtale som fraviker delingsreglene i loven. Ektefellene har full avtalefrihet.

De aller fleste skilsmisseoppgjør skjer gjennom privat deling. Dette innebærer at partene selv inngår avtale om delingen seg imellom, enten ved hjelp av advokat eller alene.

Når det foretas et offentlig skifte er utgangspunktet at ekteskapslovens regler blir fulgt. Det er likevel ingenting i veien for at partene kan bli enige om deling på tvers av lovens regler.

Hver av ektefellene kan kreve offentlig skifte

Offentlig skifte kan kreves av hver av ektefellene. Det er ikke krav om at man er enige for at saken skal gå til offentlig deling. Det er tilstrekkelig at en av ektefellene krever dette.

Tingretten innkaller normalt partene til et forberedende rettsmøte før offentlig deling åpnes. Til dette møtet kommer partene og deres advokater. Det er her meningen at man skal forsøke å komme til enighet om det man er uenig om.

Saksforberedende rettsmøter før offentlig skifte kan være konstruktivt og resultatet er i mange tilfeller at man oppnår enighet. Det kan særlig være fornuftig i situasjoner der den andre parten bare ikke vil forholde seg til skilsmissen og prosessen rundt økonomisk oppgjør.

Offentlig skifte kan bli dyrere

Et offentlig skifte vil normalt bli dyrere enn et privat deling.

Den av partene som begjærer offentlig skifte, må stille sikkerhet for kostnadene ved skiftebehandlingen, dette er normalt i overkant av 30 000 kr. Dette beløpet deles mellom partene ved sakens slutt, men kan bli høyere.

Kontakt våre advokater

Kontakt våre advokater