Meny

Hvem beholder eiendelene ved skilsmisse

Ved en skilsmisse må både verdier og eiendeler fordeles mellom ektefellene. Hvem som beholder hva bestemmes i en skifteavtale som lages ved en skilsmisse.

Selv om verdiene skal deles likt, er det ofte konflikter rundt hvem som skal overta de enkelte eiendelene. Man kan for eksempel tenke seg at begge er knyttet til det vakre landstedet ved sjøen eller at begge ønsker å overta boligen.

Les mer om:
Verdsettelsen av eiendelene ved skilsmisse

Hovedregelen er rett til å beholde det man eier

Hovedregelen er at hver ektefelle har rett til å beholde eiendeler som han eller hun fult ut eller for det vesentlige eier. Dersom eiendelen eies av begge ektefeller med like stor eierandel, er utgangspunktet at ingen av ektefellene har større rett en den andre til å overta eiendelen.

For å ha rett til å overta eiendelen, er det antatt at vedkommende må eie 75% eller mer.

Unntak for hvem som beholder felles bolig og innbo

Ekteskapsloven har særregler når det gjelder felles bolig og innbo Her vil ikke eierforholdet få avgjørende betydning i forhold til hvem som skal overta på skifte. En ektefelle kan få rett til å overta boligen uavhengig av om man er eier, medeier eller ikke.

Verdien på eiendelen er større enn det beløpet som ektefellen skal ha

Retten til å overta eiendelen gjelder også i de tilfeller eiendelens verdi overstiger det beløp som ektefellen skal få ved skilsmisseoppgjøret. I så fall må den ektefelle som skal overta tingen betale den andre ektefellen mellomlegget mellom eiendelens verdi og det beløp vedkommende skal få fra den andre ektefellen ved delingen.

Dersom ektefellen som skal overta eiendelen ikke har økonomi til dette må eiendelen bli solgt. I praksis løses slike tilfeller ofte gjennom forhandlinger mellom ektefellene. Et eksempel på en løsning kan være at ektefellen betaler den andre ektefellen avdrag over tid.

Kontakt våre advokater

Kontakt våre advokater