Meny

Når kan man kreve skilsmisseoppgjør?

Hovedregelen er at en ektefelle først kan kreve skilsmisseoppgjør når det er gitt bevilling til separasjon eller avsagt dom for separasjon og skilsmisse.

Samlivsbrudd vil i seg selv ikke gi en ektefelle rett til å kreve økonomisk deling. Det har ingen betydning hvor lenge samlivsbruddet har vart. Den som ønsker økonomisk oppgjør, må først søke om separasjon. Det er først når separasjonsbevilling foreligger man har krav på økonomisk oppgjør.

Kreve skilsmisseoppgjør

Bakgrunnen for at man ikke under ekteskapet kan kreve gjennomført fordeling av ektefellenes felleseie, er at et skifteoppgjør vil innebære overføring av verdier fra den ene ektefellen til den andre. Det ville utgjøre en stor usikkerhet for den mest velstående ektefellen, dersom den andre på ethvert tidspunkt kunne kreve deling som innebærer overføring av verdier til den andre ektefellen.

Unntaket er at en ektefelle kan kreve økonomisk oppgjør under samlivet og selv om samlivet består. En ektefelle kan kreve deling av ektefellenes samlede formue som er i felleseie, dersom den andre ektefellen har vanskjøttet sine økonomiske forhold slik at det har ført til alvorlig fare for at familien vil miste det felles hjemmet. I denne situasjonen er det altså ikke tale om et samlivsbrudd.

Det er ingen ting i veien for at ektefellene kan avtale at de foretar økonomisk deling under samlivet. Ektefellene har her, som ellers, avtalefrihet. En slik avtale må inngås ved ektepakt.

Ekteskapsloven § 57 regulerer når deling skal skje​
Når det er gitt bevilling til eller avsagt dom for separasjon eller skilsmisse.

Når ektefellene har avtalt ved ektepakt at deling skal skje.

Dersom den andre ektefellen har vanskjøttet sine økonomiske forhold slik at det har ført til alvorlig fare for at familien vil miste det felles hjemmet. Dersom ektefellen er mindreårig eller fratatt rettslig handleevne på det økonomiske området, må vergen samtykke. Kravet avgjøres ved dom av den tingretten som delingen hører under. Reglene om behandling av skiftetvister gjelder så langt de passer. En dom om deling skal tinglyses etter reglene for ektepakter.

Når det foreligger endelig dom for at ekteskapet er ugyldig.

Når det foreligger endelig dom for at ekteskapet skal oppløses i medhold av § 24 første eller andre ledd.

Er en ektefelle død etter at vilkårene for å kreve deling etter bokstav a eller b foreligger, eller etter at det foreligger endelig avgjørelse etter bokstav c, d eller e, kan ektefellens arvinger kreve delingen gjennomført. I slike tilfeller kan også en ektefelles kreditor kreve delingen gjennomført dersom det er nødvendig for at han eller hun skal få dekning.

Kontakt våre advokater

Kontakt våre advokater