Forbruksgjeld og fordeling ved skilsmisse

Illustrasjon forbruksgjeld

Mange har tatt opp forbruksgjeld som for eksempel forbrukslån og kredittkortgjeld under ekteskapet. Noen ganger er det tilfeldig at den kun er den ene ektefellen som står som skyldner, men realiteten er at begge har vært med på låneopptagelsen. Kredittgjelden er kanskje brukt til felles underhold eller reiser, eller til felles prosjekter som oppussing av […]

Rett til å trekke fra gjeld ved skilsmisseoppgjør

Illustrasjon trekke fra gjeld

Gjennom et ekteskap vil ektefellene normalt ha stiftet gjeld. Det kan være gjeld i forbindelse ved kjøp av bolig, bil, studielån eller annen gjeld. Ved skilsmisse er det mulig å trekke fra gjeld. Når ektefellene skal foreta et skilsmisseoppgjør er lovens hovedregel at ektefellenes verdier skal likeledes, etter at hver ektefelle har trukket ut verdier […]

Hvem beholder eiendelene ved skilsmisse

Illustrasjon Økonomisk oppgjør hvem beholder eiendelene

Ved en skilsmisse må både verdier og eiendeler fordeles mellom ektefellene. Hvem som beholder hva bestemmes i en skifteavtale som lages ved en skilsmisse. Selv om verdiene skal deles likt, er det ofte konflikter rundt hvem som skal overta de enkelte eiendelene. Man kan for eksempel tenke seg at begge er knyttet til det vakre […]

Likedeling er hovedregelen ved skilsmisse

Illustrasjon likedeling

Ved separasjon og skilsmisse skal det foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefellene. Når ektefellene skal foreta et skilsmisseoppgjør er lovens hovedregel at ektefellenes verdier skal likeledes, etter at hver ektefelle har trukket ut verdier til dekning for sin gjeld. Likedelingsprinsippet gjelder så lenge ektefellene ikke har særeie, og innebærer en likedeling av verdien uavhengig av […]

Når kan man kreve skilsmisseoppgjør?

Illustrasjon kreve skilsmisseoppgjør

Hovedregelen er at en ektefelle først kan kreve skilsmisseoppgjør når det er gitt bevilling til separasjon eller avsagt dom for separasjon og skilsmisse. Samlivsbrudd vil i seg selv ikke gi en ektefelle rett til å kreve økonomisk deling. Det har ingen betydning hvor lenge samlivsbruddet har vart. Den som ønsker økonomisk oppgjør, må først søke […]

Obligatorisk mekling ved separasjon og skilsmisse

Illustrasjon meklingen

Foreldre med barn under 16 år plikter å møte til mekling før man kan søke separasjon. Dersom man søker skilsmisse uten forutgående separasjon, typisk i de tilfeller der partene har bodd fra hverandre i minst to år, vil det være krav om mekling før søknad om skilsmisse. Fylkesmannen vil ikke behandle søknad om separasjon / […]

Privat eller offentlig skifte ved skilsmisse

Illustrasjon skifte

Skifte er et juridisk begrep, og betyr kort og godt «deling». Ved skilsmisse skal det foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefellene. Dette innebærer at ektefellene må dele de økonomiske verdiene som foreligger i på skjæringstidspunktet. Et skilsmisseoppgjør kan gjøres privat eller som offentlig skifte. Privat deling innebærer at partene selv inngår avtale om delingen seg […]

Ektefellebidrag ved skilsmisse

Illustrasjon ektefellebidrag

Under ekteskapet har hver av ektefellene en underholdsplikt for hverandre. Dette er også kalt ektefellebidrag. Hovedregelen er underholdningsplikten opphører ved separasjon og skilsmisse. Hver av ektefellene står altså på egne ben og må selv klare seg økonomisk etter skilsmissen. I visse tilfeller åpner likevel ekteskapsloven for at den ene ektefelle kan pålegges å betale et […]

Skilsmisse ved dom

Illustrasjon skilsmisse dom

Hovedregelen er at man må gå veien om separasjon før man kan få innvilget skilsmisse. Det er likevel ikke alltid rimelig at man må gå veien om separasjon. Loven åpner opp for at man i enkelte tilfeller kan få direkte skilsmisse uten å gå via separasjon. Det er kun i svært alvorlige tilfeller at man […]

Skjevdeling ved skilsmisse

Illustrasjon skjevdeling

Ved ekteskapets opphør er hovedregelen ektefellenes samlede formue skal likedeles. Skjevdeling er et viktig unntak fra denne hovedregelen og innebærer at visse verdier kan holdes utenfor delingen ved separasjon eller skilsmisse. Retten til skjevdeling er så viktig at man i skilsmisseoppgjør ofte ender opp med at det ikke blir en likedeling av verdiene. Begrunnelsen for regelen […]