Fagartikler

Illustrasjon særeie

Særeie

Særeie er betegnelsen på formue som er unntatt fra likedeling ved skilsmisse. Ved et skilsmisseoppgjør er det relevant om én eller begge ektefellene har eiendeler

Les mer »