Fagartikler

Illustrasjon ektefellebidrag

Ektefellebidrag ved skilsmisse

Under ekteskapet har hver av ektefellene en underholdsplikt for hverandre. Dette er også kalt ektefellebidrag. Hovedregelen er underholdningsplikten opphører ved separasjon og skilsmisse. Hver av

Les mer »
Illustrasjon skilsmisse dom

Skilsmisse ved dom

Hovedregelen er at man må gå veien om separasjon før man kan få innvilget skilsmisse. Det er likevel ikke alltid rimelig at man må gå

Les mer »
Illustrasjon skjevdeling

Skjevdeling ved skilsmisse

Ved ekteskapets opphør er hovedregelen ektefellenes samlede formue skal likedeles. Skjevdeling er et viktig unntak fra denne hovedregelen og innebærer at visse verdier kan holdes utenfor

Les mer »