Trygve Tveter

Advokat

Advokat Trygve Tveter har drevet advokatpraksis i Oslo siden 1995. Han avla juridisk embetseksamen i 1974. Han arbeidet i det offentlige og i Utlendingsdirektoratet (UDI) i ulike lederstillinger i juridisk avdeling fram til 1993.

 

Tveter begynte sin første jobb 01-02-1975 ved Arbeidskontoret for utlendinger (samme dag som innføringen av innvandringsstopp), og arbeidet senere ved Statens utlendingskontor, i innvandringsavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet og i Justisdepartementet. I en årrekke var han utsendt utlendingsattaché ved ambassadene i Pakistan og i Sri Lanka. I Sri Lanka arbeidet han også ved FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Kontakt