Bilde av Robert Voldhuset

Robert Voldhuset

Advokat

Fagområder

Prosedyre innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på familierett, barnerett, barnevernsrett, bistandsoppdrag, og som forsvarer i straffesaker

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Robert Voldhuset har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2008. Han arbeidet som advokatfullmektig/advokat hos advokatfirmaet Sondov og advokatfirmaet Kirkholm i perioden 2008-2011 og har utdanning og spesialisering innenfor mekling og konflikthåndtering.

Voldhuset er oppnevnt som ekstern mekler for familievernkontorene i Oslo og Akershus og arbeider i dag som familiemekler innenfor Oslo og Akershus, med kontor både i Oslo og Eidsvoll. Han er også godkjent advokatmekler.

Voldhuset foreleser i blant annet barnerett og menneskerettigheter. Han er sensor ved Universitetet i Oslo, Stavanger og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Han er veileder på advokatkurset i mekling og konflikthåndtering og er ekstern advokat i skikkethetsnemnda ved VID vitenskapelige høgskole.