Preben Kløvfjell

Advokat

Advokat Preben Kløvfjell er grunnlegger av Advokatfirmaet Kløvfjell AS.

 

Kløvfjell er utdannet cand. jur. fra Universitet i Oslo med avsluttende grad i 2002.

Kløvfjell arbeidet som advokatfullmektig i henholdsvis Advokatfirmaet Mørch AS og deretter i Advokatfirmaet Jørgensen, hvor han senere ble fast advokat.

Kløvfjell etablerte Advokatfirmaet Kløvfjell i 2004. Firmaet har siden oppstart bistått så vel næringslivsklienter som privatpersoner med rådgivning og ved prosedyreoppdrag for domstolene. Firmaet tar oppdrag innen de fleste rettsområder, med en særlig kompetanse innen strafferett og utlendingsrett.

Advokat Kløvfjell har tidligere vært en del av Advokatforeningens Aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett.

Kontakt