Kristin Bugge Midthjell

Advokat

Kristin Bugge Midthjell tiltrådte sin stilling som advokat og partner ved Advokatene Tveter og Kløvfjell AS den 1. mai 2021. Midthjell fullførte en master i rettsvitenskap i 2008, og skrev masteroppgave innen strafferett. Hun har allsidig bakgrunn fra både UDI og Helse- og velferdsetaten i kommunen, samt som lektor i rettslære, før hun tiltrådte stilling som advokatfullmektig ved firmaet SANDS i Trondheim, og deretter som advokatfullmektig og senere fast ansatt advokat ved Advokatene Christian Wiig og Co AS fram til mai 2021.

 

Advokat Midthjell arbeider primært innen familierett/foreldretvister, barnevernrett, strafferett og arbeidsrett, men bistår også i andre typer saker. Hun har et særskilt ansvar for vårt nyoppstartede Trondheimskontor, men tar også saker andre steder i landet.

Advokat Midthjell sitter i dag i kretsstyret for Trøndelag krets av Advokatforeningen, og har tidligere vært styreleder for Yngre Advokater i Trøndelag krets i flere år. Midthjell satt også i det regjeringsoppnevnte granskningsutvalget som i 2019-2020 gransket «NAV-skandalen», som i august 2020 publiserte NOUen «Blindsonen» der Midthjell blant annet skrev omfattende særmerknader som har fått mye oppmerksomhet i ettertid.

Kontakt

Tlf: (+47) 917 79 611

E-post: kbm@klovfjell.no