Servet Yildiz Stêrk

Advokatfullmektig

Etter noen år i offentlig sektor og senere egen praksis, har Servet Yildiz Stêrk startet som advokatfullmektig hos oss.

Advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk har blant annet jobbet i Utenrikstjenesten, Stortinget og Forsvaret. I tillegg til disse anerkjennelsene, har Stêrk også lang erfaring som investor i eiendomsbransjen der han til daglig har ledet større team av samarbeidspartnere i forskjellige utviklingsprosjekter.

Advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk er utdannet ved Universitetet i Oslo og har master i rettsvitenskap med spesialisering innen shipping, offshore og skatterett. Hans masteroppgave er publisert ved Universitetet i Oslo under følgende tittel:

“Fraktavtaler i sjøretten. Avtaler om stykkgodstransport og befraktning av skip, den prinsipielle grensen mellom tvingende regler og avtalefrihet.»

https://www.duo.uio.no/handle/10852/39674

Advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk snakker flytende norsk, tyrkisk og engelsk. Han kan også noe kurdisk, spansk og tysk.

Kontakt

Tlf: (+47) 902 86 098

E-post: sy@klovfjell.no