Ragnhild Rafdal

Studentmedarbeider

Ragnhild Rafdal har jobbet som studentmedarbeider hos oss siden januar 2021. Under studietiden har hun jobbet med fri rettshjelp i Gatejuristen i både Bergen og Oslo. Ragnhild avslutter sitt siste studieår ved UiB denne våren, og har skrevet masteroppgave innenfor barnevernsrett.