Illustrasjon

Marianne Hognestad

Advokat

Fagområder

Prosedyre innenfor de fleste rettsområder med hovedvekt på familierett, barnerett, barnevernsrett, bistandsoppdrag, og som forsvarer i straffesaker.

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Advokat Marianne Hognestad har yrkeserfaring fra ulike rettsområder som fylkesnemndsleder, politiadvokat, eiendomsmegler og ansatt advokat, hvor har lang erfaring. Hun driver i dag egen advokatvirksomhet med variert praksis, og har kontorsted både i Oslo og i Risør.

Hun arbeider i hovedsak med familierett, barnevern, strafferett og psykisk helsevern. Hun er blant annet fast bistandsadvokat for Aust-Agder tingrett og leder av kontrollkommisjonen ved Arendal sykehus. Hun har videre vært medforfatter til adopsjonslovens kommentarutgave.