Maja Elgaaen

Studentmedarbeider

Maja Elgaaen har arbeidet som studentmedarbeider hos oss siden januar 2021. Hun er på femte studieår ved UiO, og skal skrive masteroppgave innenfor arbeidsrett. Tidligere har Maja vært ansatt som deltidshjelp ved et annet advokatfirma, hvor hun jobbet med problemstillinger innen kontraktsrett og arverett.