Advokat Monica Olafsen

Monica Olafsen

Advokatfullmektig

Fagområder

Familierett, barnerett, barnevernsrett, psykisk helsevern, skifte- og arverett

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Monica Olafsen har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2020. Fra studiet har hun fordypning i barnerett, politi- og påtalerett samt utlendingsrett og internasjonal strafferett. Ved siden av studiene arbeidet Monica i flere år som frivillig saksbehandler i Barnas Jurist, et tiltak under Gatejuristen. Hun skrev masteroppgave om tvungent psykisk helsevern som masterstipendiat for Tvangsforsk, det nasjonale tvangsforskningsnettverket i Norge.